Myndigheter

Följande länkar är speciellt intressanta för oss väghållare. Klicka på länkarna för att direkt besöka respektive hemsida alternativt broschyrer/blanketter.

 

 

 

 

Till Regeringskansliets hemsida 

 
Trafikverkets logotyp

Trafikverket
Trafikverket om Enskilda vägar
* Trafikverket broschyr
* Ansökan om årligt driftbidrag enskild väg inkl ev upprustning (pdf-fil)
Ansökan om bidrag för underhåll och investering enskild väg (pdf-fil)

*Ändring av kontaktuppgifter och konto enskild väg (pdf-fil)

 

 

* Lantmäteriet
* Lantmäteriets normalstadgar

* Lantmäteriets ändringsanmälan  samfällighetsföreningsregistret 
* Anmälning ändrat andelstal i gemensamhetsanläggning

Överenskommelse om andel i gemensamhetsanläggning
* Ansökan om organisationsnummer
(för lantmäteriförrättade föreningar)
LÄNKAR TILL OLIKA EXAMENSARBETEN
* Examens arbete rapporter
* Syssloman - Förordnad av Lantmäterimyndigheten eller Länsstyrelsen
*
Ekonomisk reglering vid ändrad delaktighet i gemensamhetsanläggningar - En studie i när ersättning ska utgå och hur den ska beräknas
* Samfällighetsföreningar - förvaltning av enskilda vägar
* Vägservitut för samfällighetsföreningar

* Stora gemensamhetsanläggningar

 

 

 

 Till Kronofogden
 


 Till Länsstyrelserna

 
 Till Sveriges Kommuner och Landsting  
 Till Skogsstyrelsen

 
Om drift- och underhåll av enskilda vägar
Om vägbyggnad av enskilda vägar
  Till Jolrdbruksverket   

Till Naturvårdsverket

 
Till Konkurrensverket  

  


Till Skogforsk
Kunskap direkt - byggande och förvaltning av enskilda vägar


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

Till LRF

 

 

 

             

 

 

Till vti
Samband mellan hastighet och belysning
 

Logga in
Glömt ditt lösenord?
Sajten levereras av Föreningshuset  |  Cookies  |  Villkor