Kontakt

För telefonkontakt med oss måste du sitta i styrelsen i en förening som är medlem i REV. Vänligen ha ert medlemsnummer tillgängligt vid all kontakt med REV. Medlemsnumret finner du på din faktura eller på baksidan av medlemstidningen REV Bulletinen.

25 juni — 3 augusti är kansliets växel öppen på vardagar mellan klockan 09:00 - 12:00.

Under semesterveckorna har vi begränsad bemanning, svarstiden på mejlen kan då variera något.

 

Riksförbundet Enskilda Vägar   
Riddargatan 35

114 57  STOCKHOLM
Tel 08-20 27 50

kansliet@revriks.se

hitta hit

 

Har du frågor som rör vägteknik, skyltning, bidrag, styrelsefrågor, dikning, dagvatten 
kontakta Anders Lundell, anders.lundell@revriks.se 08-20 27 62

 

Har du frågor som rör lantmäteriförrättningar, andelstal, stadgar, styrelsefrågor 
kontakta Per Nilsson, per.nilsson@revriks.se 08-20 27 64

 

Vill ni komma i kontakt med REVs jurister? Kontakta kansliet för att erhålla ett ärendenummer, uppge alltid ert medlemsnummer.


Våra telefoner är ofta hårt belastade. För snabbare service mejla in din fråga till kansliet@revriks.se ditt mejl hamnar hos lämplig expertis inom din frågeställning.